Financing shipping with algorithms – An interview with Marina Tzoutzouraki featured in naftemporiki.gr

eShipfinance.com simplifies, streamlines and optimizes ship mortgages for all stakeholders

Στην  εποχή των αλγόριθμων, όπου η χρηματοδότηση είναι συνυφασμένη με την τεχνολογία, εισέρχεται η ναυτιλιακή βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών στο αμερικανικό χρηματιστήριο γίνεται με αλγόριθμούς, ρόλο στη μετάβαση αυτή διαδραματίζει και η eShipfinance. com.

Μια εταιρεία συμβούλων ναυτιλιακής χρηματοδότησης, που έχει ελληνικό άρωμα, αφού συνιδρύτρια της εταιρείας είναι η κ. Μαρίνα Τζουτζουράκη. Στόχος του σχήματος, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη ναυτιλιακή χρηματοδότη, με περισσότερα από 30 δισ. δολάρια συνολικά, είναι η δημιουργία του κατάλληλου κάθε φορά χρηματοδοτικού μίγματος.

Όπως επισημαίνει στη «Ν» η CFO της εταιρείας κ. Τζουτζουράκη, η πλατφόρμα πέρα από τον πυρήνα της λειτουργίας της προσφέρει τεχνική και εμπορική διαχείριση, νομικούς πόρους, γνώμες αγοράς σχετικά με τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, τιμές ναύλωσης και παρακολούθηση χαρτοφυλακίου.

 

Τι ακριβώς κάνει το eShipfinance. com;

Ποια ήταν η ιδέα πίσω από την εφαρμογή του, ποια είναι η ομάδα; «Το eShipfinance.com είναι η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα Fin Tech αφιερωμένη στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Η ασφαλής αυτή πλατφόρμα απλοποιεί, εξορθολογίζει και βελτιστοποιεί τις υποθήκες πλοίων τόσο για τους πλοιοκτήτες όσο και για επενδυτές.

Η ομάδα πίσω από το eShipfinance.com έχει πάνω από 200 χρόνια συλλογικής εμπειρίας που ισορροπεί μεταξύ του “Fin” & “Τεχνολογία”. Συνειδητοποιήσαμε ότι οι περισσότερες υπάρχουσες διαδικασίες στη χρηματοδότηση των πλοίων ήταν δύσκολες, χρονοβόρες και εντάσεως πόρων. Αυτό ήταν συχνά αποτρεπτικό για τους πλοιοκτήτες και τους επενδυτές.

Με μια κοινή αποστολή, να μεταμορφώσουμε τον τρόπο χρηματοδότησης των πλοίων, καταλήξαμε στο eShipfinance.com το 2017 και κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση το 2018. Η έκδοση 2 κυκλοφόρησε πρόσφατα, μετά από συζήτηση και σχόλια από τους πελάτες μας και είναι γεμάτη με νέες δυνατότητες για να κάνουν τη χρηματοδότηση πλοίων ακόμα πιο εύκολη.

Η ομάδα “Fin” πίσω από το eShipfinance.com περιλαμβάνει τον πρόεδρο, Dagfinn Lunde, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Tarun Gulati, και εμένα ως CFO. Μαζί ήμασταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία, την εξυπηρέτηση και την παρακολούθηση άνω των 30 δισ. δολ. στα ναυτιλιακά δάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μας.

Προσφέρουμε την τεχνογνωσία και την υποστήριξή μας στους πελάτες σε κάθε στάδιο στον κύκλο ζωής του δανείου, από την έναρξη έως τη λήξη. Ο Carsten Peitzsch ηγείται της τεχνολογίας, ο Murali Ramaswami είναι επικεφαλής του digital και η Aparna Gulati στις πωλήσεις»

 

Τι νέο προσφέρει στη νέα οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες;

«Η έκδοση 2 του eShipfinance.com προσφέρει στους εφοπλιστές και στους επενδυτές μια σειρά από οφέλη. Οι πλοιοκτήτες μπορούν τώρα να επωφεληθούν από απευθείας σύνδεση και αυτοματοποιημένη εμπειρία, προέγκριση έργου σε μόλις 20 λεπτά, δυνατότητα δημιουργίας cashflow πολλαπλών πλοίων, δάνεια με υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης LTV. Παράλληλα δημιουργήσαμε τυπική τεκμηρίωση και ακόμη και δωρεάν διαβούλευση με ένα μέλος της ομάδας μας.

Οι νέοι αλγόριθμοι V2 είναι εξελιγμένοι και μπορούν να επεξεργαστούν έργα πολλαπλών πλοίων. Όλα τα projects που είναι διαθέσιμα στους επενδυτές προαναλύονται από την ομάδα μας και η ανάλυση κινδύνου γίνεται έχοντας υπόψη την αστάθεια των παγκόσμιων ναυτιλιακών αγορών. Στους επενδυτές προσφέρεται υποθήκη πρώτης προτεραιότητας σε πλοία (ρευστά στοιχεία ενεργητικού), συνοπτικό τυπικό δάνειο, τεκμηρίωση και την ευκαιρία να κερδίσουν διψήφιες αποδόσεις. Υποστήριξη παρέχεται επίσης από την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η τεχνολογία πίσω από το eShipfinance.com είναι ισχυρή και ενημερώνεται συνεχώς για να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Το eShipfinance.com V2 είναι μια ολοκληρωμένη λύση. Εκτός από τον πυρήνα της λειτουργίας της, η πλατφόρμα προσφέρει τεχνική και εμπορική διαχείριση, νομικούς πόρους, γνώμες αγοράς σχετικά με τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, και τιμές ναύλωσης, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου».

 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν σήμερα τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης στη ναυτιλία;

«Λόγω των κανονιστικών απαιτήσεων, οι τράπεζες έχουν μειώσει τις ναυτιλιακές χρηματοδοτικές τους δραστηριότητες. Με το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις που δημιουργούν καλύτερες αποδόσεις. Έτσι, περισσότεροι εξετάζουν τις ναυτιλιακές επενδύσεις είτε ως άμεσο δανεισμό είτε ως μετοχική συμμετοχή

 

Με βάση το γεγονός ότι συνεργάζεστε με ταμεία, τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, οικογενειακά γραφεία και άλλα, ποιοι πιστεύετε ότι επιλέγουν να επενδύσουν περισσότερο στη ναυτιλία;

«Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι πολύ δραστήριες και ανταγωνιστικές στο κόστος τους για τον ελληνικό εμπορικό στόλο. Για ιδιοκτήτες που δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους των τραπεζών, τόσο τα επενδυτικά κεφάλαια όσο και τα οικογενειακά γραφεία έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν λόγω των πιθανών αποδόσεων που μπορούν να αποκτήσουν

Κατά πόσο πιστεύετε ότι το κινεζικό leasing αφενός και η υποχώρηση των μεγάλων ευρωπαϊκών τράπεζων αφετέρου επηρεάζουν τον συγκεκριμένο κλάδο;

«Καθώς οι ιδιοκτήτες αναζητούν χρηματοδότηση για τα project τους, εξερευνούν οποιουσδήποτε όρους, τουλάχιστον όσο και το δικό τους cashflow αποδίδει θετικά. Ως εκ τούτου, το leasing αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποχωρούν. Η χρηματοδοτική μίσθωση δεν βασίζεται σε σχέσεις που κτίζονται, αλλά είναι μια καθαρά χρηματοδοτική προσέγγιση. Αυτό έχει τα μειονεκτήματά του γιατί όταν η αγορά αναστρέφεται, η αναδιάρθρωση μιας δανειακής σύμβασης μπορεί να μην υποστηρίζεται. Οι περισσότερες από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης επικεντρώνονται σε corporate structures και μεγαλύτερους ιδιοκτήτες. Αυτό αφήνει εκτεθειμένους τους μικρομεσαίους εφοπλιστές»

 

Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το ιδανικό μελλοντικό «μίγμα» στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας;

«Το eShipfinance.com εστιάζει στη διάρθρωση της χρηματοδότησης για μικρούς και μεσαίους πλοιοκτήτες και στη σωστή πηγή κεφαλαίου. Μέρος του είναι η εύρεση του δανείου με όρους που ταιριάζουν στις ανάγκες του πλοιοκτήτη, άντληση ιδίων κεφαλαίων και παροχή συμβουλών σχετικά με τους όρους της δομής χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ένα σημαντικό μέρος της συμβολής μας έχει να κάνει με τη δημιουργία του σωστού μίγματος».

 

You can read the original article here.

To know more about eShipfinance.com V2, click here.

 

Από την έντυπη έκδοση 

Στον Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimplakis@naftemporiki.gr